A Magyar Országos Közös Katalógus Egyesület

Mokka "kompatibilitás"

A MOKKA kompatibilitás fogalma tágabb értelemben a könyvtári együttműködés, a könyvtári partnerség fogalma. A MOKKA projekt a 15 legjelentősebb magyar könyvtár által alapított és üzemeltetett könyvtári szolgáltatás, amely projektként az OSZK-ba települt és elsődlegesen a NKÖM támogatásával működik és fejlesztődik. Éppen ezért a MOKKA projekt nem az egyes könyvtári rendszerekkel kapcsolatban használja a kompatibilitás fogalmát, hanem a könyvtári alkalmazásokkal kapcsolatban. Azaz a MOKKA projekt partnere minden esetben a könyvtár és nem a szállító. Elképzelhető ugyanis, hogy az egyedi sajátosságok miatt (régi rekordok konvertálása új rendszerbe, katalogizálási szokások, feldolgozott dokumentumok sajátosságai, szolgáltatások egyedisége, stb.) ugyanannak a könyvtári szoftvernek egyező verziószáma mellett a könyvtári alkalmazások problémái eltérőek is lehetnek.

A MOKKA kompatibilitás három kérdéskört érint:

I. Technikai megoldás

A MOKKA kompatibilitáshoz szükséges és elegendő belátni azt, hogy a helyi integrált könyvtári rendszerből problémamentesen és külön felhasználói beavatkozást nem igénylő automatizált módon történik a rekord(ok) MOKKA adatbázisába való juttatása. (az automatizált módon persze csak erősen javasolt, hiszen sokat veszíthet vonzerejéből a MOKKA, ha a helyi könyvtárakban az ott használt könyvtári rendszerből külön a szokásos munkafolyamatba egyáltalán nem vagy csak nehezen illeszthető eljárásra van szükség ahhoz, hogy az elkészült rekordok a MOKKA felé is elküldődjenek).

A problémamentesen pedig azt értjük, hogy az alábbi pontokban felsorolt módon letárgyalt és kipróbált rekordküldés a MOKKA felől visszaigazolhatóan történik bármilyen MOKKÁ-ba szánt tartalmú bibliográfiai rekord esetén.


I.1. Tisztázni kell a feltöltő programot és annak beállításait.

Egyik eset, hogy a MOKKA által biztosított java programok végzik el a feltöltést, így a helyi rendszerben ezt kell tudni megfelelően beüzemelni. Ehhez a felküldésre szánt rekordokat egy bináris marc file-ba kell elhelyezni és a feltöltő program paraméterében szerepeltetni. A helyi rendszerből, pedig on-line vagy az előre megállapított időszakonként (pl. hetente egyszer) kell ezt a programot elindítani. A szükséges programok a csatlakozó könyvtárnak átadásra kerülnek és az használat módja az informatikus kollégával kerül egyeztetésre.
A másik eset, hogy a felküldéshez nem a MOKKA által biztosított java programot használják fel, hanem saját feltöltő megoldást választanak. Ehhez a következőket kell tudni megcsinálni a helyi rendszerből:
socket nyitás az upload.mokka.hu 5099-es protjára
-- application/x-marc Mime header-rel ellátva kell a bináris marc rekordokat a socketba írni (socketból olvasni nem lehet, tilos a marc rekrodok közé bármilyen a rekordhoz nem tartozó karaktert írni.
-- A Mime headerbe a legújabb fejlesztések következtében az alábbi adatot is el kell küldeni: "X-MOKKA-Location: könyvtárkód", ahol a könyvtárkód az OSZK által a könyvtáraknak kiadott egyedi azonosító.
-- socket zárás: amennyiben a socket írása sikertelen, úgy a rekordok nem érkeztek meg az upload.mokka.hu-ra. Ha sikeres, akkor ott vannak. Természetesen ebben az esetben is szükséges betartani az első pontban megállapított ütemezést.


I.2. Tisztázni kell a felküldő könyvtár IP címét

Annak a kiszolgáló gépnek az IP címe kell, ahonnan a rekordok küldése történik, és minden feltöltő könyvtár jelenleg külön publikus IP címmel kell, hogy rendelkezzen.


I.3. A helyi katalógusba való átlépést

Az átlépéshez szükséges még az intézmény webes opacjának URL-je, amely URL végére kell tudnuk rakni a helyi rekord id-t, és erre pontosan a felküldött rekordnak kell megjelennie a helyi webes opacban.


I.4.

A fentiek tisztázása után a MOKKA tesztadatbázisán való tesztelés maximum 100 rekord feltöltésével, amelyek során egyeztetni kell a MARC formátumot, hogy USMARC vagy HUNMARC és a karakterkódolást, ami lehet ALA, latin1, 852-es kódlap.


II. MOKKA katalogizálási szabályzatok betartása

A MOKKA Egyesület tagkönyvtárai elfogadták azokat a katalogizálási szabályzatokat, amelyeket minden feltöltő könyvtárnak el kell fogadnia. Ezek a szabályzatok a MOKKA projekt honlapján találhatók a Dokumentumok menüsor alatt.

A MOKKA rendszer a központi adatbázisba felküldött rekordokat többszörös ellenőrzésnek veszi alá. Ezek során ellenőrzi a MARC rekordok szintaktikáját, a kötelező mezők és almezők meglétét különös tekintettel a rekordfejre és a tájékoztató mezőkre.
A MOKKA üzemeltetői elkészítették az egyes dokumentumtípusok rekordsablonját mind USMARC, mind HUNMARC szabvány szerint (a MOKKA mindkét formátumban fogad rekordokat).
A MOKKA központi adatbázisába feltöltött rekordok esetében különös figyelemmel kell lenni a többkötetes művek rekordjaira. Itt különböző eljárások lehetségesek: ezek mindegyikét rászletesen szabályozza a katalogizálási szabályzat (KSZ2 9. fejezet) és a többkötetes könyvek HUNMARC/USMARC rekordjait meghatározó segédletek. Azon könyvtárak számára, amelyek besorolási rekordokat is készítenek - a KSZ4 és KSZ5 szabályzatok mellett - a MOKKA besorolási rekordjait szabályozó segédletek előírásai az irányadóak.


III. A feltöltő könyvtárak státusza

A MOKKA Egyesület döntése alapján még ebben az évben sor kerül a MOKKA alapszabályának módosítására, amely módosítás tartalmazni fogja a különböző státuszú feltöltő könyvtárak jogait és kötelességeit. Ezt a MOKKA bővítése illetve a MOKKA és ODR funkciók összeolvasztása teszi szükségessé.
Ettől függetlenül, a MOKKA Egyesület közgyűlésének döntése értelmében, a MOKKA bővítésben résztvevő könyvtárak jogosultak a MOKKA központi adatbázisába rekordok üzemszerű feltöltésére és rekordok nagymennyiségű letöltésére.
A nem feltöltő könyvtárak státusza nem változik: szabadon, egyesével bármennyi rekordot letölthetnek a MOKKA központi adatbázisából.