A MOKKA-R célja, feladata, működése

Magyarországon az 1980-as évek végén kezdődtek az első kísérletek közös katalogizálási rendszerek létrehozására. Hamarosan olyan igény is jelentkezett, hogy a modern könyvek közös katalogizálása mellett a régi nyomtatványok feldolgozására is legyen ilyen, több könyvtárat átfogó, esetleg országos rendszer.

A 90-es években egyre több intézményben kezdtek el foglalkozni az ott őrzött, esetleg soha fel nem dolgozott régi nyomtatványok katalogizálásával. Az ehhez a munkához szükséges ismereteket szervezetten 1995-től a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Könyvtár Tanszékén, ma már az SZTE Bölcsészettudományi Karán is folyó régi könyves könyvtárosképzése keretében lehet elsajátítani. Szintén az SZTE Bölcsészettudományi Karán és Egyetemi Könyvtárában alakították ki az Eruditio-adatbázist az itt több mint két évtizede folyó, a Kárpát-medence koraújkori művelődéstörténeti forrásait feltáró kutatások nyomán a több mint 2000 könyvtörténeti dokumentum nyilvántartására, szövegeinek kereshetővé tételére, a vonatkozó szakirodalom feltárására. Mind a kutatás, mind a gyakorlati munka számára szükség volt könnyen elérhető szakmai segítségre, első lépésben a nemzeti bibliográfia elektronikus úton való elérésének biztosítására. Az RMK, RMNY és ezek kiegészítései először CD-formátumban jelentek meg, majd ez az adatbázis elérhetővé vált az Országos Széchényi Könyvtárban , ezzel egyidejűleg a Lectio adatbázis részeként, amely az Eruditio-t is magában foglalja. Ez utóbb kigészült még egyéb, nyomtatásban megjelent, régi nyomtatványok feldolgozását tartalmazó katalógussal (OSZK Antikva, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár régi nyomtatványai). A Magyar Országos Közös Katalógus hosszú évekig tartó kísérletek után 2002-től került a nemzeti könyvtár felügyelete alá. Az elmúlt évek alatt kialakított rendszere, működési elvei, szabályzatai alapján biztonságosan kialakítható volt mellette és részeként egy másik, a régi nyomtatványok bibliográfiai adatait tartalmazó közös katalogizáló rendszer, a MOKKA-R Tagozat. A MOKKA-R Tagozat célja a Kárpát-medence könyvtárainak és azok használóinak dokumentum- és információ-ellátását nagy mértékben javító közhasznú tevékenység ellátása, különösen a régi nyomtatványok közös katalogizálási rendszerének előkészítése, megszervezése és működtetése. A MOKKA-R mûködése a MOKKÁ-éval megegyezik, vagyis a központi katalógus a tagkönyvtárak adatbázisainak a központi katalógusba való áttöltésével jön létre. A régi nyomtatványok feldolgozásakor különösen hasznos segítség - főleg kisebb gyűjteményekben, megfelelő bibliográfiai segédapparátus hiányában - a feldolgozni kívánt dokumentumnak a közös katalógusban való megtalálása, amit a helyi gyakorlatnak megfelelő adatokkal és a helyi példányadatokkal kiegészítve lehet a közös katalógusba visszaküldeni. Későbbi cél a besorolási adatoknak a MOKKA-R adatbázisában elvégezni kívánt egységesítése, amelynek révén a katalógusok egységesebbek lehetnek. A MOKKA-R két részből áll : keresőfelületből (OPAC) és szerkesztő modulból. Az OPAC a dokumentumokra vonatkozó legfontosabb adatokat tartalmazza - ez nyilvános, mindenki számára elérhető. Az adatoknak az a része, amely ezeknél az alapvető adatoknál többet nyújt (possessorbejegyzések közlése,