Szakirodalom

Kutatási beszámolók

Monok István: A XVI--XVII. század magyarországi olvasmányai. (Régi magyarországi könyvjegyzékek összegyűjtése és publikálása.) Csongrád Megyei Könyvtáros, 1985/1--2. 15--20. p.
Keveházi Katalin: Aufarbeitung und Publikation von ungarischen Bücherverzeichnissen aus der Zeit vom 16. bis 18. Jahrhundert. Forschungsbericht. Wolfenbütteler Notizen zur Buchgeschichte, 1985. 10. 68-77. p.
Monok István: XVI--XVII. századi olvasmánykultúránk. Magyar Könyvszemle, 1988. 78--82. p.
Monok István: Könyvkatalógusok és könyvjegyzékek Magyarországon, 1526--1720. Forrástipológia, forráskritika, forráskiadás. Kandidátusi értekezés tézisei. Szeged, 1992. 11 p.
Monok István: Bevezetés a XVI--XVIII. századi magyarországi olvasmánytörténeti források tipológiájához. In: Klaniczay Emlékkönyv. Tanulmányok Klaniczay Tibor emlékezetére. Szerk. Jankovics József. Bp., 1994. 410--417. p.
A könyv- és könyvtártörténeti kutatások helyzete és finanszírozása. A szegedi
könyvtörténeti kutatások 1980--1995. (Esettanulmány).
Könyvtári Figyelõ, 1996/1. 23--29. p.
Monok István: Die buchgeschichtlichen Forschungen in Szeged, 1980--1995. Frühneuzeit-Info. 7(1996) Nr. 2. 253--258. p.
Keveházi Katalin: Bibliotheca Eruditionum 1500-1700 : Magyar Olvasmánytörténeti Könyvtár. Networkshop 2002. Eger, 2002. március 26-28.
Hegyi Ádám: Der Verbundkatalog der alten Drucke in Ungarn "A 15-18. századi nyomtatványok feltárásának és digitalizálásának kérdései" konferencia, Budapest, ELTE, 2004. április 21.
Keveházi Katalin : MOKKA (Teil: alte Drucke) und Eruditio - ein Datenbank für alte Drucke und ein Expertensystem. "A 15-18. századi nyomtatványok feltárásának és digitalizálásának kérdései" konferencia, Budapest, ELTE, 2004. április 21.
Monok István: 1851 előtti kéziratok és régi könyvek közös katalógusa. Könyvtári Levelező/Lap. 16. évfolyam 2004. 7. szám
Hegyi Ádám : A MOKKA-R (Magyar Országos Közös Katalógus - Régi Nyomtatványok) fejlesztéséről Könyvtári Figyelő, 51. 2005. 2. szám
Hegyi Ádám: A MOKKA-R fejlesztése
Hegyi Ádám: Az országos régi könyves adatbázis fejlesztéséről
Keveházi Katalin: Mi újság a MOKKA háza táján? : 3. [rész] : A régi nyomtatványok és a kéziratok adatbázisa. Tudományos és műszaki tájékoztatás, 56.2009:3, 111-117. p.